Centrul de schi Sarıkamış va fi închiriat pentru 3 ani

Centrul de schi Sarikamis va fi închiriat pentru un an
Centrul de schi Sarıkamış va fi închiriat pentru 3 ani

Administrația Provincială Specială Kars va închiria Centrul de schi Sarıkamış pentru 3 ani

Instalațiile mecanice, pârtia de schi și alte anexe din centrul de schi Sarıkamış alocate Administrației noastre speciale provinciale au fost scoase la licitație în conformitate cu articolul 3 din Legea nr.
Cost estimat- Perioada de licitație Garanție de participare
% 3
Procedura de licitație / Tip de licitație Locul licitației Data și ora licitației
5.421.326,76 TL 3 AN 162.639,80 TL Procedura de licitație deschisă / Exploatarea instalațiilor de schi Sarıkamış prin metoda licitației deschise în conformitate cu articolul 2886 din Legea nr. 45 cu privire la D.İ. Sala de ședințe a comitetului provincial al Adunării Generale a provinciei Kars 25.10.2022
14.00 ore

1- Garanția provizorie a licitației este de 3% din Valoarea estimată a imobilului care urmează să fie închiriat. Garanția temporară va fi depusă în numerar în contul escrow numerotat TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 la Secretariatul General al Administrației Provinciale Speciale Kars, TC Ziraat Bankası Filiala Kars, așa cum se precizează în anunț.

2- Ofertanți, turism etc. Aceștia sunt obligați să depună documentele pe care le-au primit de la Camera de Comerț și Industrie sau de la Direcțiile Provinciale de Cultură și Turism sau de la camerele profesionale competente, indicând că pot desfășura activități cu scop, ca anexă la propunerile lor.

3- Să fi exploatat o stațiune de schi de cel puțin 3 (trei) ani.

4- Locul unde se va vedea și se obține caietul de sarcini este Direcția Operațiuni și Filiale ale Administrației Provinciale Speciale Kars.

5-  Ofertanții trebuie să prezinte următoarele documente pentru a participa la licitație.

Pentru persoane reale;
a) o copie a cărții de identitate aprobată,
b) Certificat de rezidență legală în Turcia,
c) declarație de semnătură certificată,
d) Procura legalizată eliberată în cursul anului celor care vor participa prin împuternicire,
e) Chitanța de garanție a ofertei sau scrisoarea de garanție bancară emisă după 17.10.2022 în numele întreprinderii
f) dacă este contribuabil;
f1) Fiscul la care este afiliat
f2) Număr de înregistrare fiscală
f3) Document din care să rezulte că nu există nicio datorie fiscală.
g) Textul caietului de sarcini semnat,
Pentru Persoane Juridice (Cooperativa, fundație, asociație, companie etc.)
a) un document care dovedește că persoana juridică este înscrisă în registratură, obținut de la judecătoria locului unde sunt situate centrele administrative, sau de la Camera de Comerț și Industrie în care este înregistrată, ori de la o autoritate similară, în anul licitației,
b) împuterniciri notariale ale persoanelor care vor participa la licitație sau vor face o ofertă prin împuternicire în numele persoanei juridice, care fac dovada că sunt autorizate să reprezinte persoana juridică, precum și actele de autorizare ale celor care vor participa la licitație în calitate de autorizat,
c) dacă persoana juridică este contribuabil;
c1) Fiscul la care este afiliat
c2) Număr de înregistrare fiscală
c3) Document din care să rezulte că nu există datorii fiscale.
d) Textul caietului de sarcini semnat,
e) Chitanța bancară privind garanția temporară emisă în numele întreprinderii sau scrisoarea de garanție bancară emisă nu mai devreme de 17.10.2022.
f) Circulară de semnături aprobată
Oferta va fi depusă la Președinția Comisiei 6- Cei care participă la licitație se consideră că au acceptat în prealabil toate condițiile din caietul de sarcini.
7- Întârzierile poștale nu vor fi acceptate pentru cererile făcute prin poștă.
8- Administrația este liberă să facă licitație în conformitate cu articolul 2886 din Legea licitației de stat nr. 29.
9- Termenul limită de înscriere este până marți, 25.10.2022, ora 14.00.

Reclame similare

Fii primul care comenteaza

Yorumlar