Ministerul Sănătății să recruteze 31183 de personal contractat

Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății

Pentru a fi încadrați în unitățile de servicii de organizare provincială ale Ministerului Sănătății, 657 de personal contractat în sfera de aplicare al articolului 4 alin. (B) din Legea funcționarilor publici nr. 1.183, alin. (B) al articolului 657 din Legea funcționarilor publici. 4 și art. 663/A din Decretul-lege nr. 45. În total, 30.000 de personal contractat, dintre care 31.183 personal sanitar contractat, vor fi recrutați prin plasament central care urmează să fie realizat de OSYM, conform rezultatelor Publicului. Examenul de selecție a personalului (KPSS).

Repartizarea posturilor de personal contractat pe titlu/ramură și nivel de studii este prezentată în anexă.

Ghidul de preferințe KPSS-2022/11, care include posturi de personal contractat care pot fi preferate la nivelurile de învățământ secundar, grad asociat și licență, va fi publicat pe site-ul OSYM.

În procesul de selecție, rezultatele examenului de licență KPSS 2022 vor fi utilizate pentru posturile la nivel de licență, gradul de asociat 2022-KPSS pentru posturile de grad asociat și rezultatele examenului de învățământ secundar 2022-KPSS pentru posturile la nivel de învățământ secundar.

Candidații își vor putea alege în perioada 30 noiembrie 2022 – 5 decembrie 2022 introducând numărul lor de identitate TR și parola pe site-ul OSYM conform regulilor specificate în ghidul de preferințe. Listele de preferințe trimise prin poștă sau livrate manual către ÖSYM sau Ministerul Sănătății nu vor fi valabile.

În subordinea Ministerului Sănătății, personalul contractat conform art. 663/A din Decretul-Lege nr. 45, sau personalul contractat potrivit art. 657 alin. (B) din Legea nr. 4, și în alte instituții și organizații publice sau în facultățile medicale universitare publice spitalele/centrele de practică medicală și de cercetare ale Legii nr. 657 Dintre cei care lucrează în statutul de personal contractat conform art. 4 alin. (B), cei care nu intră în sfera de aplicare a excepțiilor prevăzute la art. al treilea și al patrulea paragraf ale articolului adițional 6.6.1978 din Principiile privind angajarea personalului contractat intrat în vigoare prin Hotărârea Consiliului de Miniștri din 7 și numerotată 15754/1, nu trebuie preferate. Chiar daca plasarea celor care prefera in aceasta situatie se face de catre OSYM, numirea acestora nu se va face in conformitate cu legislatia mai sus mentionata.

În timp ce lucrează ca personal contractat în conformitate cu art. 663/A din Decretul lege nr. 45 în organul Ministerului Sănătății sau în conformitate cu alin. (B) al articolului 657 din Legea nr. 4 în cadrul Ministerului Sănătate sau alte instituții și organizații publice (inclusiv spitale universitare); Anexa 657 la Principiile privind angajarea personalului contractat, care a fost pusă în aplicare prin hotărârea Consiliului de Miniștri din 4 și cu numărul 6.6.1978/7, la alin. (*) al art. 15754 din Legea nr. 1, pt. cei ale caror contracte de prestari servicii au expirat sau care au ales sa fie plasati in posturile contractate din prezentul ghid.Trebuie avut in vedere ca se vor aplica prevederile al treilea si al patrulea paragraf (**) al articolului al III-lea. Angajarea Personalului Contractat din cei plasați în aceste posturi.

Nu vor fi numiți cei care nu se încadrează în sfera de aplicare a excepțiilor specificate în al treilea și al patrulea paragraf al articolului adițional 1 din Principiile conexe.

(*) Dispoziţia din paragraful (B) al articolului 657 din Legea funcţionarilor publici nr. 4: „...Cei care sunt angajaţi în acest mod pot rezilia contractul numai dacă nu le este reziliat contractul de către instituţiile lor din cauza încălcării principiilor. din contractul de servicii sau cu excepțiile determinate prin decizia Președintelui pe perioada contractului.În cazul încetării acestora, aceștia nu pot fi încadrați în posturile de personal contractat ale instituțiilor până la trecerea unui an de la data încetării.”

(**) Prevederile al treilea și al patrulea paragraf ale articolului adițional 1 din Principiile privind angajarea personalului contractat: „... În cazul în care contractul personalului contractat este reziliat de către instituții din cauza încălcării principiilor contract de servicii sau a reziliat unilateral contractul în perioada contractului, a Dacă nu a trecut anul, acesta nu poate fi reangajat în posturile de personal contractat ale instituțiilor și organizațiilor publice.

Contracta;

  • a) De la angajații care sunt part-time sau limitați de durata proiectului,
  • b) Cei care și-au schimbat titlurile atribuindu-le unor posturi legate de titluri din anexa 4 anexată, care au fost emise datorită statutului lor educațional, în cadrul articolului 4 suplimentar,
  • c) Prin solicitarea unei relocări din cauza soțului sau a stării sale de sănătate; Prevederea literei (b) sau (c) din anexa 3, care nu le poate fi aplicată, din cauza oricăruia dintre motivele pentru care nu există o unitate de servicii la care vor fi transferați, nu există o funcție vacantă în acea unitate cu același titlu și calificare sau nu poate îndeplini cerința efectivă de lucru timp de cel puțin un an, încetările unilaterale pot fi reangajate fără a fi supuse termenului de un an. "

Günceleme: 28/11/2022 10:39

Reclame similare

Fii primul care comenteaza

Yorumlar