DSİ 819 Se vor recruta lucrători permanenți: Care sunt condițiile de aplicare? Cum să aplici?

ISD
DSI

Vor fi recrutați 819 lucrători permanenți pentru a fi încadrați în organizația provincială a Direcției noastre generale în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile și principiile care trebuie aplicate în recrutarea lucrătorilor în instituțiile și organizațiile publice ale Direcției generale hidraulice de stat. Lucrări (DSI). Condițiile generale și speciale și alte informații care trebuie căutate candidaților vor fi specificate în anunțurile de locuri de muncă İŞKUR. Aceste anunțuri vor fi publicate pe site-ul oficial al İŞKUR (iskur.gov.tr) în perioada 12/05/2023-16/05/2023. Candidații care îndeplinesc condițiile menționate în anunț vor aplica prin intermediul İŞKUR în perioada de anunț. Candidații care aplică pentru posturile anunțate vor fi înștiințați către Direcția Generală de către İŞKUR. Pentru Proba scrisă, orală și practică se vor chema de 4 (patru) ori numărul de candidați permanenți care urmează să fie specificat în anunțul de angajare și același număr de candidați suplinitori. Acești candidați vor fi determinați în funcție de rezultatul tragerii la sorți în prezența unui notar public la data de 01. Informațiile despre locul și ora extragerii vor fi anunțate pe site-ul Direcției Regionale. În acest sens, nu se va face nicio notificare (notificare) scrisă la adresele candidaților.

Toate informațiile privind procesul de recrutare și documentele care urmează să fie solicitate candidaților vor fi anunțate pe site-ul Direcțiilor Regionale relevante. Aplicațiile candidaților, despre care ulterior se înțelege că nu îndeplinesc condițiile de cerere, pot fi anulate de către administrație în fiecare etapă a proceselor de anunț, loterie și numire.

Pentru detalii despre reclama CLICK AICI

CONDIȚII GENERALE

1) Prevederile Legii nr. 2527 privind libera exercitare a profesiilor și artelor de către străinii nobilimii turce în Turcia și angajarea acestora în instituții publice, private sau locuri de muncă, precum și litera (A) din primul paragraf al articolului 657 din Legea nr. 48 privind funcționarii publici (1), (4) Să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (6) și (7).

2) Să fi împlinit vârsta de 18 ani.

3) Potrivit litera (c) din primul paragraf al articolului 4 din Regulamentul privind procedurile și principiile care trebuie aplicate în recrutarea lucrătorilor pentru instituțiile și organizațiile publice; chiar dacă sunt grațiate, infracțiuni contra securității statului, infracțiuni contra ordinii constituționale și a funcționării prezentului ordin, infracțiuni contra apărării naționale, infracțiuni contra secretului de stat și spionaj, delapidare, estorcare, dare de mită, furt, înșelăciune, fals, încălcare încredere, faliment fraudulos, licitație pentru a nu fi condamnat pentru delapidare, delapidare, spălare a valorilor proprietății rezultate din infracțiune sau contrabandă.

4) Neprimirea pensiei de pensionare, bătrânețe sau invaliditate de la nicio instituție de securitate socială.

5) La posturile anunţate nu vor candida cei care activează în prezent ca lucrători permanenţi în organizaţia centrală şi provincială a Direcţiei Generale de Lucrări Hidraulice de Stat. Dacă o fac, nu vor fi numiți.

6) Să nu aibă nici un obstacol în calea numirii conform rezultatelor cercetării arhivei efectuate în conformitate cu Legea privind investigarea securității și cercetarea arhivei nr. 7315 și legislația în vigoare.

7) Candidații care au prioritate în trimiterea la muncă trebuie să dețină un document care să ateste statutul lor de prioritate specificat la articolul 5 primul paragraf din Regulamentul menționat anterior.

8) Să nu aibă probleme de sănătate care să-l împiedice să își îndeplinească îndatoririle continuu.

- Să aibă un raport al consiliului medical de la un Spital de Stat cu drepturi depline care să ateste că nu există nicio problemă de sănătate mintală sau mintală care să-l împiedice să lucreze, cu alte cuvinte, că nu are o boală/dizabilitate și că poate lucra in conditii de teren. (Se va solicita candidaților care au dreptul de a fi numiți)
-Sa aiba un raport psihotehnic, care a fost aprobat de Ministerul Sanatatii si amenajat de Centrele Psihotehnice. (Se va solicita candidaților care au dreptul de a fi numiți)

9) Fiecare candidat va putea aplica la o profesie din lista publicată de Agenția Turcă pentru Ocuparea Forței de Muncă (İŞKUR).

10) În cereri se vor lua în considerare adresele persoanelor înscrise în Sistemul de înregistrare a populației pe bază de adrese.

11) Se vor verifica documentele celor care au dreptul de a fi numiți în funcțiile anunțate ca candidați principali, iar candidații care nu îndeplinesc calificările necesare pentru numire și cei care au făcut declarații false, înșelătoare sau false nu vor fi numiți. . Chiar dacă aceste persoane sunt numite, procedurile lor de numire vor fi anulate. În locul acestora nu vor fi numiți candidații care nu depun documentele solicitate în timp util, deși îndeplinesc calificările și condițiile posturilor în care au fost încadrați, care nu își încep atribuțiile în termenul specificat sau care renunță la atribuții. candidați, vor fi numiți candidații care îndeplinesc condițiile, începând cu candidatul de pe primul rând al listei de rezervă.

12) Lucrătorii care urmează să fie recrutați vor fi supuși unei perioade de probă de patru luni. Celor care eșuează în perioada de probă li se va desființa raportul de muncă. În locul celor ale căror contracte sunt reziliate în perioada de probă, vor fi numiți cei care îndeplinesc condițiile cerute, începând de la candidatul de pe primul rând al listei de rezervă.

13) Tragerea la sorți în prezența unui notar public pentru determinarea celor care vor susține examenul înainte de examen; De patru (4) ori numărul locurilor de muncă vacante se va realiza în Direcțiile Regionale la data de 01, cu același număr de suplinitori. Candidații determinați la tragere la sorți vor fi anunțați pe site-ul Direcțiilor Regionale, nu se va face nicio notificare scrisă candidaților iar acest anunț va înlocui sesizarea.

14) Examen care urmează să fie susținut la recrutarea lucrătorilor; Se va realiza pe subiecte legate de cunoștințele și aptitudinile profesionale prin utilizarea metodelor de practică scris-oral.

15) Examenele care vor fi susținute vor fi evaluate din 100 de puncte, iar punctul de reușită se stabilește la șaizeci (60). Cei sub şaizeci (60) de puncte nu vor fi luate în considerare.

16) Rezultatele tragerii la sorți, listele candidaților principali și supleanți, informațiile și documentele legate de numire, precum și toate celelalte anunțuri vor fi anunțate pe site-ul Direcțiilor Regionale, nu se va face nicio notificare scrisă candidaților, iar acest anunț va înlocui notificarea.

17) Personalul încadrat în instituția noastră nu va solicita transfer pe o perioadă de 3 ani.

18) Candidații care promovează cu succes examenul vor fi numiți după efectuarea cercetării arhivei.

Günceleme: 12/05/2023 14:40

Reclame similare