Ministerul Sănătății, anunț pentru primul mandat 2022 și tragere la sorți pentru renumire

Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății

Potrivit prevederilor articolului I adițional din Legea fundamentală a serviciilor de sănătate și Regulamentului privind procedurile și principiile de numire a anumitor personal sanitar care urmează să fie numit în mod deschis în instituțiile și organizațiile publice prin loturi, pentru nevoile Ministerului Sănătății și ale acestuia. Afiliații și alte instituții și organizații publice, specialiști și medici specialiști conform legislației de specialitate în medicină Pentru prima dată sau care urmează să fie făcute personalului de medici, medici stomatologi specialiști, stomatologi și farmaciști, sarcinile și procedurile se vor face de către un loterie în mediul informatic de către notarul public în cadrul calendarului anunțat.

A- PRINCIPII GENERALE
1) Cererile pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Sănătății Direcția Generală Servicii de Management (https://yhgm.saglik.gov.tr/) prin Sistemul de Informații ale Personalului (PBS) în sistemul de autentificare e-Government Gateway și extragerea se va face în perioadele specificate în calendar.
2) Locul și ora extragerii vor fi anunțate pe adresa de internet (yhgm.saglik.gov.tr).
3) Candidații care vor depune candidatura vor completa formularul de cerere în format electronic pe PBS, vor salva și își vor finaliza preferințele între datele specificate în calendarul loteriei. După procesul de finalizare, informațiile și preferințele aplicației nu vor fi modificate. Cererile care nu sunt finalizate nu vor fi luate în considerare.
4) Formularul de cerere finalizat nu va fi trimis separat ca documente fizice.
5) Cei care mai lucrează într-o instituție și organizație publică, alta decât Ministerul Sănătății și cei care au plecat în timp ce lucrau în aceste instituții și organizații, după finalizarea cererii, depun programul de servicii aprobat pe care îl vor primi de la instituția pentru care au lucrat ultima dată. (Cei care nu pot obține acest document, utilizează portalul e-Guvernare în locul acestui document. https://turkiye.gov.tr Aceștia sunt obligați să salveze „Documentul Serviciului de Adresă”, pe care îl vor obține de la adresa de internet, electronic prin sistemul de aplicație. (Documentul care urmează să fie încărcat în sistem ar trebui să conțină informații cum ar fi data primului începere a serviciului, titlul și ramura personalului de serviciu, dacă există o schimbare a titlului și a ramurii în timpul serviciului, data numirii acestuia la functionarul public principal, gradul personalului, data demisiei sau pensionarii, daca este cazul, functie publica si alte servicii etc.)
6) Cei care au fost repartizați la o altă instituție publică, alta decât Ministerul Sănătății, în sfera Obligației de Serviciu de Stat (DHY), trebuie să înregistreze certificatul de absolvire a DHY, pe care îl vor primi de la instituția lor, din care să rezulte că și-au completat Obligație de serviciu de stat, electronic prin sistemul de aplicare.
7) Străinii de origine turcă care se încadrează în domeniul de aplicare al Legii nr. 2527 sunt obligați să înregistreze documentul din care să rezulte că sunt înscriși în registrul populației ținut de Ministerul de Interne, electronic prin sistemul de aplicare.
8) Solicitanții vor putea face maximum zece (10) alegeri în cadrul calendarului anunțat, ținând cont de locurile vacante care urmează să fie deschise prin PBS. Candidații care declară că doresc să fie plasați prin tragere la sorți generală vor fi plasați în posturile vacante pe lot general, dacă nu pot fi plasați în preferințele lor.
9) Cei care doresc să aplice pentru lot și să li se anuleze cererea își pot anula cererea la loterie electronic prin PBS până joi, 24 noiembrie 2022 – marți, 13 decembrie 2022, ora 18.00. Cei care au anulat cererea de desen nu pot aplica din nou pentru acest desen.
10) Cererile care nu sunt considerate adecvate ca urmare a examinării vor fi anunțate pe PBS ca înlocuitor al notificării împreună cu motivele respingerii, iar obiecțiile vor fi primite electronic, iar rezultatele vor fi anunțate pe PBS.
11) La reîncadrarea celor care s-au retras sau sunt consideraţi retras din funcţia publică se au în vedere perioadele prevăzute la art. 657 din Legea funcţionarilor publici nr. 97. Cu toate acestea, dintre cei care se află în această situație, vor fi acceptate cererile celor care au la dispoziție o lună până la încetarea handicapului de la data limită de aplicare.
12) În notificarea de numire a candidaților care au fost plasați în funcțiile Ministerului Sănătății și instituțiilor afiliate, va fi luată ca bază adresa specificată de candidat în cerere.
13) Cei care au fost plasați în orice personal sau funcție ca urmare a extragerii nu vor putea aplica din nou la loterie timp de un an după anunțarea rezultatelor extragerii.
14) Cererile candidaților care nu respectă condițiile specificate în textul anunțului nu vor fi acceptate. Cei ale căror cereri au fost acceptate din greșeală și plasate la sorți nu vor fi numiți și vor fi anulați chiar dacă numirile lor au fost făcute.
15) Cererile candidaților care au documente lipsă sau care depun cereri incorecte vor fi considerate invalide.
16) După extragere, va fi efectuată o cercetare de arhivă a candidaților care sunt plasați în funcțiile Ministerului Sănătății și organizațiilor afiliate, iar numirile acestora vor fi efectuate după încheierea cercetării de arhivă. Celor a căror cercetare de arhivă este negativă nu vor fi atribuite și, chiar dacă au fost făcute, vor fi anulate.

B- CANDIDATI DE APLICARE LA CURS ȘI CERINȚE
1) Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale specificate la articolul 657 din Legea funcționarilor publici nr. 48.
2) Farmaciștii, medicii stomatologi și medicii stomatologi specialiști care lucrează în minister și în afiliații săi și în instituțiile și organizațiile publice ale acestuia în alte situații decât cele care funcționează ca funcționari publici sub rezerva articolului 657 / A din Legea nr. 4,
3) Medicii și medicii specialiști care doresc să fie numiți pentru prima dată sau renumiți și care nu au obligație de serviciu de stat conform Legii nr. 3359,
4) Medicii și medicii specializați care lucrează în instituții și organizații publice cu alte statuturi decât cei care lucrează ca funcționari publici supuși Legii nr. 657 și care și-au îndeplinit obligația de serviciu de stat la termenul de tragere la sorți,
5) Medici stomatologi specialisti (TUTG) si specialisti care au absolvit pana la termenul de tragere la sorti si a caror specializare a diploma a fost inregistrata de catre Directia Generala a Serviciilor de Sanatate pana cel tarziu la ora 23:2022 miercuri, 18.00 noiembrie XNUMX,
6) Medicii stomatologi și farmaciștii care au absolvit până la termenul limită de depunere a cererilor pentru loto (înregistrările diplomelor din Ministerul Sănătății din Turcia și portalul de guvernare electronică) https://turkiye.gov.tr Medicii stomatologi și farmaciștii care nu dețin o evidență a absolvirii lor în titlul solicitat în Ministerul Sănătății Doctor Data Bank, care este accesat prin intermediul site-ului web; Este necesar să înregistrați certificatul de absolvire temporară sau copia diplomei care să ateste că au absolvit mediul electronic prin sistemul de aplicare, iar cei care au diplome străine trebuie să-și înregistreze documentele de echivalare în sistem în mediul electronic.)
7) În sfera de aplicare a art. 5335 din Legea nr. 30 și art. 5947 din Legea nr. 18, medicii pensionari și medicii specialiști pot candida prin alegerea posturilor din Ministerul nostru și ale instituțiilor afiliate. (Conform aceleiași legi, medicii pensionari și medicii specialiști nu vor fi numiți chiar dacă sunt plasați în alte instituții decât instituțiile sanitare ale Ministerului nostru.)

C- NU SE POATE APLICA LA LOTURILE
1) Medicii si medicii specialisti care sunt obligati sa serveasca statul,
2) Cei care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 657 din Legea funcţionarilor publici nr. 48,
3) Cei care sunt concediați din serviciu sau profesie și cei care sunt lipsiți de drepturi publice în conformitate cu legislația disciplinară relevantă a instituțiilor și organizațiilor publice;
4) farmaciști pensionari, stomatologi și stomatologi specialiști,
5) Cei care inca mai lucreaza in Ministerul Sanatatii si Institutiile Afiliate si alte institutii si organizatii publice, supuse Legii functionarilor publici nr. 657,
6) Cei care au atins limita de vârstă specificată la articolul 5434 din Legea nr. 40 a fondului de pensii a Republicii Turcia,
7) Salariatii contractati in sfera Legii nr. 4924,
8) Dintre salariații contractați în sfera de aplicare a Legii nr. 4924, cei care au renunțat la locul de muncă după publicarea acestui text de anunț în Monitorul Oficial, (Chiar dacă au aplicat prin PBS, cererile lor nu vor fi acceptate și vor să nu fie atras în lot.)
9) Candidații care se vor înscrie trebuie să aplice în titlul și ramura potrivite pentru cel mai înalt nivel de studii conform titlului și ramurilor anunțate, iar cei care aplică în funcție de statutul lor de studii inferioare. (De exemplu, cererile medicilor specialisti cu inregistrare de specializare minora nu vor fi acceptate daca se adreseaza la ramura principala de specializare sau la titlul de medic, cei cu inscriere de medic specialist la titlul de medic si cei care au un înregistrarea medicului dentist specialist la titlul de dentist nu va fi acceptată.)

D- DOCUMENTE CERATE PE BAZĂ DE NUMIRE
Pentru a finaliza procedurile de numire a candidaților care sunt plasați în funcțiile Ministerului Sănătății și ale instituțiilor afiliate după extragere, următoarele documente se bazează pe numire, împreună cu petițiile de cerere; În cadrul calendarului anunțat, acestea vor fi trimise prin marfă sau livrate manual la adresa specificată în anexa instituției în care sunt stabilite.
a) Petiție semnată care să ateste statutul de cazier judiciar.
b) O petiție semnată care să ateste că nu au legătură cu serviciul militar. (Numirea celorlalți nu se va face)
c) O petiție semnată care să ateste că nu are nicio boală mintală care să-l împiedice să își îndeplinească îndatoririle în mod continuu.
d) Fotografia pașaportului. (6 luate în ultimele șase luni)
e) Formular de declarare a proprietății.
f) Programul de serviciu aprobat pentru a se obține de la ultima instituție dintre cei care și-au părăsit atribuțiile în timp ce lucrau în alte instituții și organizații publice. https://turkiye.gov.tr „Documentul serviciului de adresă” se obține prin adresa de internet).
g) Angajații contractați din instituțiile și organizațiile publice și cei care lucrează în unitățile sanitare private trebuie să depună documentul din care să rezulte că sunt concediați din instituțiile lor (Salariații contractați din instituțiile și organizațiile publice și angajații din instituțiile private de sănătate trebuie să depună documentul din care să rezulte că sunt concediați din instituțiile lor la unitatea de sănătate unde își vor începe serviciul după numiri.)

CANDIDAȚII EMPLATĂRI ÎN PERSONALUL ȘI POSTERIILE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII TREBUIE SĂ PREDATE DOCUMENTELE ÎN BAZĂ DE NUMIRE LA ADRESA MENȚIONATĂ MAI JOS.

TR MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, DIRECȚIA GENERALĂ A SERVICIILOR DE MANAGEMENT

Bilkent Campus Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Nu: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Contact: 0 (312) 585 10 00

CANDIDAȚII ÎN POSTURI DE PERSONAL ȘI POSTURI ALE ALTOR INSTITUȚII TREBUIE SĂ DEPUNEȚE LA INSTITUȚIE DOCUMENTELE DE BAZĂ PENTRU DENUMIREA LA NUMIREA LOR.

2022 AL 4-lea TERMEN CALENDARUL PRIMULUI ȘI RENUMIMIRE

ROW ISTORIC DESCRIERE
1 Vineri, 18 noiembrie 2022 – miercuri, 23 noiembrie 2022 până la ora 18.00:XNUMX Realizarea aplicațiilor prin PBS
2 Joi, 8 decembrie 2022 Anunțarea rezultatelor evaluării aplicației prin PBS
3 Joi, 8 decembrie 2022 – vineri, 9 decembrie 2022 până la ora 18.00:XNUMX Primirea obiecțiilor celor ale căror cereri sunt respinse în urma examinării prin PBS
4 miercuri, 14 decembrie 2022 Anunțarea rezultatelor contestației prin PBS
5 15 DECEMBRIE 2022 DATA LOTURII JOI locul si ora (https://yhgm.saglik.gov.trva fi anunțat pe internet.
6 Vineri, 30 decembrie 2022, ora 18.00 Termenul și ora de sosire a documentelor pe baza atribuirii (Notă: angajații contractați din instituțiile și organizațiile publice și angajații din instituțiile medicale private trebuie să depună documentul din care să rezulte că au fost concediați din instituțiile lor la unitatea de sănătate unde își vor începe activitatea. datorie după numirea lor.)

Reclame similare

Fii primul care comenteaza

Yorumlar