Universitatea Ondokuz Mayıs
Locuri de munca

Universitatea Ondokuz Mayis va recruta 500 de angajați

Pentru a fi încadrați în unitățile afiliate Rectoratului Universității Ondokuz Mayıs, în conformitate cu alin. (B) al articolului 657 din Legea funcționarilor publici nr. 4, iar cheltuielile acestora vor fi suportate din bugetul special; În conformitate cu „Principiile privind angajarea personalului contractat” [Mai mult ...]